Direktori Windows Server 2008

14 Jun 2010

IIS 6 Management Compatibility (IIS 6 Keserasian Pengurusan); Keserasian ...

Filed under: Program - Tags: Windows , , konfigurasi , pelayan , Service , Pemasangan - admin @ 09:06

IIS 6 Management Compatibility (IIS 6 Keserasian Pengurusan);

Совместимость управления IIS 6 (IIS 6 Management Compatibility); Совместимость... Keserasian IIS 6 metabase (IIS 6 Keserasian metabase);

Keserasian WMI di IIS 6 (IIS 6 Keserasian WMI);

Perkhidmatan senario IIS 6 (IIS 6 Scripting Tools);

IIS 6 Management Console (IIS 6 Management Console).

Untuk lebih jelasnya, anda akan belajar ini komponen dan prinsip-prinsip penggunaannya dalam Pelajaran 2.

Pemasangan Web Server (IIS)

Walaupun (more ...)

Powered by WordPress