Direktori Windows Server 2008

24 Mei 2010

Tugas ini? (Ini mengandaikan bahawa organisasi anda mempunyai firewall dan perimeter rangkaian, di mana ...

Filed under: Windows - Tags: Jasa , bahagian , , rangkaian , , Latihan - admin @ 09:55

Tugas ini? (Ini mengandaikan bahawa organisasi anda mempunyai firewall dan perimeter rangkaian, yang menempatkan pelayan awam.)

Latihan troubleshooting

Untuk berjaya mengatasi soal ujian, melakukan latihan berikut.

Infrastruktur penyebaran Terminal Services

Эту задачу? (Предполагается, что ваша организация располагает брандмауэром и сетью по периметру, в которой... Dalam (more ...)

23 Mei 2010

Sijil; sesi konsol; Home folder, HTTPS, Mode TS-Install; Penerbitan ...

Filed under: Windows - Tags: Terminal , pentadbir , menggunakan , konsol , pelayan , , pemasangan - admin @ 07:47

Sijil;

Konsol sesi;

Home folder;

Сертификат; Сеанс консоли; Домашняя папка; HTTPS; Режим TS-Install; Публикация... HTTPS;

TS Mode-Install;

Penerbitan aplikasi;

Cukup menandatangani sijil ;

SSL;

TSCAP:

Terminal Services Gateway;

TS RAP:

TS RemoteApp:

Berasaskan web akses ke Terminal Services;

Profil pengguna.

Makmal

Untuk melaksanakan (more ...)

12 Mei 2010

Membuat pakej Windows Installer untuk edaran dari jauh ...

Filed under: Services - Tags: Windows , controller , komputer , menyediakan , , pelayan , , Jasa - admin @ 07:08

Создание пакета установщика Windows для распределения удаленного... Membuat pakej Windows Installer untuk pengedaran aplikasi remote RemoteApp

Sebaliknya, RDP-fail, anda boleh membuat dan menyebarkan MSI-fail. Untuk menyelesaikan tugas ini, pilih senarai program RemoteApp Manager Terminal Services (TS RemoteApp Manager) menghendaki anda untuk aplikasi dan pakej Installer klik Buat (more ...)

Lama nota "

Powered by WordPress