Direktori Windows Server 2008

22 Julai 2010

15. Pada panel kiri dari Pengurus Perkhidmatan IIS (IIS Manager), klik New ...

Filed under: Amalan - Tags: , Pengurus , tatarajah , , pelayan , perkhidmatan , pengurusan , - admin @ 12:04

15. Pada panel kiri dari Pengurus Perkhidmatan IIS (IIS Manager), klik objek yang baru dibuat Contoso Test Site. Perhatikan bahawa dalam panel Actions (Tindakan) adalah pasukan untuk bekerja dengan laman web. Untuk mengesahkan tatarajah laman web, klik Review *: 8000 (http) (Layani *: 8000 (http)). Internet Explorer secara automatik membuka dan menyambung ke laman http://Server2:8000.contoso. com. Di browser web anda akan melihat anak (more ...)

19 Julai 2010

Latihan 1. Membuat laman web dan aplikasi web ...

Filed under: Amalan - Tags: Windows , pentadbiran , komputer , pelayan , perkhidmatan , - admin @ 10:13

Latihan 1. Membuat laman web dan aplikasi web

Dalam latihan ini, anda menggunakan Perkhidmatan IIS Manager (IIS Manager ) untuk membuat laman web baru di pelayan tempatan. Kerana laman web secara lalai (Default Web Site) telah dikonfigurasikan untuk menggunakan port standard HTTP dan HTTPS, anda tentukan halaman data-mengikat alternatif. Anda juga akan membuat aplikasi web yang baru (more ...)

17 Julai 2010

IIS 6 Management Compatibility (IIS 6 Management Compatibility) ini ...

Filed under: Amalan - Tags: Windows , tatarajah , , pelayan , - admin @ 08:04

IIS 6 Management Compatibility (IIS 6 Management Compatibility) Komponen ini menyediakan sokongan untuk dua komponen senario dan Pentadbiran IIS 6.0: dasar objek Admin (Admin Base Objek (ABO)) antara muka dan Active Directory Services Interface (ADSI). Berasaskan aplikasi web yang menggunakan teknologi ini, data komponen yang diperlukan untuk operasi yang tepat. Selain itu, untuk menyertakan pilihan keserasian yang lain IIS 6.0 memerlukan perkhidmatan Hebat Keserasian (more ...)

Lama nota "

Powered by WordPress