ของ Windows Server 2008 Directory

21 มิถุนายน 2010

5 ยืนยันการติดตั้งบนหน้าตัวเลือก (การติดตั้งยืนยัน ...

ยื่นใต้ : News -- admin @ 11:32

5 ยืนยันการติดตั้งบนหน้าตัวเลือก (ยืนยันการเลือกการติดตั้ง) ให้ตรวจสอบบทบาทเลือกบริการ ถ้าต้องการให้คุณสามารถส่งข้อมูลการพิมพ์, ส่งทาง e - mail หรือบันทึก ในการเริ่มกระบวนการติดตั้งให้คลิกติดตั้ง (Install)

6 หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบการติดตั้งที่บทบาทและการบริการในการติดตั้งหน้าผลลัพธ์ (ผลการติดตั้ง) และคลิกที่ปุ่มปิด (Close)

7 ปิด (more ... )

Powered by WordPress