Адресар на Windows Server 2008

13 јуни 2010

Компресија на динамична содржина (динамични содржини на компресија) Динамички ...

Наоѓа под: вести - админ @ 11:47

Компресија на динамична содржина (динамични содржини на компресија) Динамички содржина е обично различни од информациите пратени од различни корисници. Од динамичка содржина промени често, за секое пребарување на веб серверот, компресија на податоци може да создаде значителен товар на серверот. По default, динамична содржина компресија е исклучен, но тоа може да се додаде за да се намали (повеќе ...)

Powered by WordPress