Adresar sustava Windows Server 2008

1. lipanj 2010

Komponenta administratora pojednostavljeni način dijeljenja ...

Varalica pod: Programi - Tags: Internet , , , konfiguracija , , poslužitelj - admin @ 0:31

Ставляет администраторам упрощенный метод совместного использования... Komponenta administratora pojednostavljeni način za dijeljenje informacije o konfiguraciji koristeći web farme. Da bi se osigurala IIS sigurnost računa stvara konzistentan skup korisničkih računa, uključujući globalno jedinstveni identifikator (GUID) i rezolucije. Administratori mogu koristiti specifični nazivi i postavke računa za skriptiranje i automatizacija zajedničkih procesa. U IIS 7.0, i (više ...)

21. travanj 2010

Klijenti terminalskog poslužitelja Terminal Services sl. 3-1. Implementacija aplikacije koristeći ...

Varalica pod: System - Tags: , , konfiguracija , , server , datoteka - admin @ 12:04

Terminal Server

Klijenti servisa Terminal Services

Sl. 3-1. Implementacija aplikacije koristeći Terminal Server

Сервер терминалов Клиенты служб терминалов Рис. 3-1. Развертывание приложения с помощью... Servis Terminal Services te povezivanje s udaljenom radnom površinom

Sustava Microsoft Windows XP, Windows Vista , Windows Server 2003 i Windows Server 2008 sadrži komponentu udaljenog rada (više ...)

14. Pregled informacija o vašem računalu u prozoru ...

Varalica pod: Windows - Tags: Usluge , , , korištenje , mreža , mreža , upravljanja - admin @ 12:04

14. Pregled informacija o vašem računalu na početne konfiguracije Zadaci prozor (početne konfiguracije Zadaci).

Računalo mora imati punu Server2.contoso ime. com, i domena, odnosno - contoso. com.

15. Kliknite na Instaliraj Zone (Postavljanje vremenske zone) za podešavanje vremenske zone, ako je potrebno.

16. U Control Panel (Upravljačka ploča), otvoren Centar za mreže (više ...)

Stari rekord "

Powered by WordPress