Register över Windows Server 2008

14 juli 2010

Återställa inställningar från en säkerhetskopia görs med hjälp av följande ...

Filed under: Utbildning - Tags: tillgång , , alternativ , server , administration , fil - admin @ 5:20

Återställa inställningar från en säkerhetskopia görs med följande kommando:

AppCmd återställa säkerhetskopian "filnamn"

Denna process kommer att återställa konfigurationen av IIS-webbserver i enlighet med de parametrar som ingår i säkerhetskopian.

Om du vill visa en lista över säkerhetskopior kan du använda följande kommando:

AppCmd lista säkerhetskopior

Du kommer att se en lista över alla filer som skapas säkerhetskopior. Arbetet i dessa grupper (mer ...)

Drivs med WordPress