Adresár Windows Server 2008

15.června 2010

Predvolené možnosti poskytovať minimálny súbor základných súčasťou webového servera role

Súbor pod: Novinky - admin @ 1:13

Predvolené možnosti poskytovať minimálny súbor základných súčasťou webového servera úlohu. Ako bude popísané neskôr v tejto kapitole, môžete tiež pridať alebo odobrať služby rola po rolu webového servera (IIS) (Web Server (IIS)). Vzhľadom k tomu, prácu niektorých zložiek úlohu, záleží na iných zložiek, ak vyberiete položku, môžete byť vyzvaní na pridanie týchto závislostí.

Опции по умолчанию обеспечивают минимальный набор компонентов ядра роли веб-сервера Pa stránky (viac ...)

Powered by WordPress