Direktori Windows Server 2008

22 Julai 2010

15. Pada panel kiri dari Pengurus Perkhidmatan IIS (IIS Manager), klik New ...

Filed under: Amalan - Tags: , Pengurus , tatarajah , , pelayan , perkhidmatan , pengurusan , - admin @ 12:04

15. Pada panel kiri dari Pengurus Perkhidmatan IIS (IIS Manager), klik objek yang baru dibuat Contoso Test Site. Perhatikan bahawa dalam panel Actions (Tindakan) adalah pasukan untuk bekerja dengan laman web. Untuk mengesahkan tatarajah laman web, klik Review *: 8000 (http) (Layani *: 8000 (http)). Internet Explorer secara automatik membuka dan menyambung ke laman http://Server2:8000.contoso. com. Di browser Web anda akan melihat halaman IIS default halaman. Kemudian tutup Internet Explorer.

16. Untuk membuat aplikasi web baru, Service Control Manager IIS (IIS Manager), klik kanan Contoso Test Site dan berlaku untuk Menambah aplikasi (Tambah Aplikasi).

17. Dalam Alias (Alias), masukkan sebuah alias untuk sebuah TestApp aplikasi. Dalam pusat Fizikal (Path Fizikal), taip% path% Drive System-fizikal \ Inetpub \ wwwroot \ Contoso \ WebApp01. Sila ambil perhatian bahawa kolam aplikasi akan dipilih DefaultAppPool.

18. Klik butang Pilih (Pilih), untuk menentukan kolam aplikasi Contoso Test Site. Tinggalkan semua yang lain tetapan lalai dan klik OK untuk membuat aplikasi web baru.

15. В левой панели Диспетчера служб IIS (IIS Manager) щелкните новый... 19. Pada panel kiri dari IIS Services Manager (IIS Manager ), anda akan melihat sebuah website baru - tempat aplikasi di TestApp Contoso Test Site. Untuk mengesahkan isi dari aplikasi ini, klik dan klik Testltem Melihat kandungan (Content View) di bahagian bawah panel pengurus pusat IIS. Anda akan melihat default file default. htm, anda buat sebelumnya.

20. Untuk menguji aplikasi web, lihat Aplikasi Pengurusan (Menguruskan Aplikasi) pane Tindakan (Tindakan), klik butang Browse (Browse). Mula Internet Explorer dan disambungkan ke fail http://Ser- ver2: 8000.contoso. com / TestApp / default. htm. Tajuk bar akan menunjukkan nama Aplikasi Web 01 dan memaparkan salam yang disimpan dalam HTML - file. Kemudian tutup Internet Explorer.

21. Tutup Manager IIS.

Tidak ada Komentar "

Belum ada komentar.

RSS feed untuk komentar di posting ini. Trackback URL

Tinggalkan komentar

Powered by WordPress