Адресар на Windows Server 2008

14 Јуни, 2010

IIS 6 менаџмент компатибилност (IIS 6 управување со компатибилноста); компатибилност ...

Наоѓа под: Програми - Tags: Windows , , , сервер , сервис , инсталација - админ @ 09:06

IIS 6 менаџмент компатибилност (IIS 6 управување со компатибилноста);

Совместимость управления IIS 6 (IIS 6 Management Compatibility); Совместимость... Компатибилност IIS 6 метабази (IIS 6 метабази компатибилноста);

Компатибилност WMI во IIS 6 (IIS 6 WMI компатибилноста);

Сервис сценарија IIS 6 (IIS 6 скриптирање Алатки);

IIS 6 Management Console (IIS 6 Management Console).

За повеќе детали, ќе ги научат овие компоненти и принципи на нивното користење во Лекција 2.

Инсталирање на Web Server (IIS)

И покрај (повеќе ...)

Powered by WordPress