Directory de Windows Server 2008

06 de xullo de 2010

Fig 28/05. Selección de eventos para reiniciar o Configurar o rexistro ...

Arquivo en: Educación - Tags: , Xerente , uso , configuración , instalación , , sistemas , servizos , arquivo - admin @ 05:05

Fig 28/05. Selección de eventos para reiniciar a explotación madeireira

Ambiente pool de aplicacións adicionais

Ademais dos parámetros básicos de configuración de opcións e reiniciar o pool de aplicacións para o sistema os administradores poden configurar opcións adicionais de control do comportamento dos procesos de negocio. Para acceder estas opcións no Xestor do IIS Services (IIS (máis ...)

Powered by WordPress