دایرکتوری ویندوز سرور 2008

2010 ژوئن 14

مؤسسه مدیریت 6 سازگاری (6 مؤسسه مدیریت سازگاری) ؛ سازگاری...

در زمینه : خبر -- مدیر @ 9:06

مؤسسه مدیریت 6 سازگاری (6 مؤسسه مدیریت سازگاری) ؛

Совместимость управления IIS 6 (IIS 6 Management Compatibility); Совместимость... سازگاری مؤسسه 6 فراویکی (6 مؤسسه فراویکی سازگاری) ؛

WMI سازگاری در مؤسسه 6 (6 مؤسسه سازگاری WMI) ؛

سناریوهای خدمات مؤسسه 6 (6 مؤسسه برنامه نویسی ابزار) ؛

مؤسسه 6 کنسول مدیریت (6 مؤسسه کنسول مدیریت).

برای کسب اطلاعات بیشتر ، شما یاد بگیرند این اجزاء و اصول استفاده از آنها در درس 2.

نصب وب سرور (مؤسسه)

به رغم (ادامه...)

طراحی شده توسط وردپرس