Directori de Windows Server 2008

14 juny 2010

Compatibilitat amb l'administració de IIS 6 (IIS 6 Compatibilitat amb l'administració); compatibilitat ...

Filed under: Notícies - admin @ 09:06

Compatibilitat amb l'administració de IIS 6 (IIS 6 Compatibilitat amb l'administració);

Совместимость управления IIS 6 (IIS 6 Management Compatibility); Совместимость... Compatibilitat amb la metaBase de IIS 6 (IIS 6 Compatibilitat metabase);

Compatibilitat amb WMI de IIS 6 (IIS 6 Compatibilitat amb WMI);

Servei d'escenaris de IIS 6 (IIS 6 seqüències d'ordres Eines);

IIS 6 Management Console (Consola d'administració de IIS 6).

Per obtenir més informació, vostè aprendrà els components i principis del seu ús en la lliçó 2.

Instal lació del servidor web (IIS)

Malgrat (més ...)

Powered by WordPress